Regulamin

Informacja o firmie

Sklep internetowy prowadzony jest przez: Kumibex sp. z o.o. e-mail: sklep@kumibex.pl, nr telefonu 784 003 853, z siedzibą: Kumibex sp. z o.o., ul. Szkolna 11b, 42-622 Orzech, KRS 0000136717, zwany dalej Sprzedawcą.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane przez Kumibex sp. z o.o.
2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłączenie w celu:

– realizacji umowy,
– w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sprzedawcę.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Kumibex są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

a. cena brutto – standardowa cena detaliczna sprzedaży oferowanych towarów i usług
b. cena netto – standardowa cena detaliczna bez podatku VAT

Podatkowa dokumentacja zakupów

1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Kumibex wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy z podaniem nazwy firmy prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

Zamówienia

1. Sklep internetowy Kumibex umożliwia Klientom:

a. składania zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,
b. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowych.

2. Wszelki informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Kumibex kierowane przez sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę Kumibex, a zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.

4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny +48 784 003 853, lub pocztą elektroniczną na adres sklep@kumibex.pl

5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

6. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu informującego o potwierdzeniu realizacji, a w przypadku gdy wybrano sposób zapłaty opcja przedpłata/płatności elektroniczne za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto bankowe.

7. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

8. Sklep Kumibex nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

9. Sklep dokłada wszelkich starań, aby stany magazynowe były aktualizowane na bieżąco, jednak zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia w dłuższym terminie, albo odmówienia realizacji. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku Klient zostanie poinformowany o fakcie telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej.

10. Zdjęcia poszczególnych produktów stanowią tylko charakter informacyjny i poglądowy – w rzeczywistości produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu, jednak produkt zawsze odpowiada produktowi o konkretnym S/N producenta.

Czas realizacji

1. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych.

2. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta, proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.

3. Zamówienie złożone w dni robocze do godz. 13.00 obsługujemy jeszcze tego samego dnia, gdy pozwalają na to wystarczające stany magazynowe.

Dostawa

1. Zamówiony towar w sklepie internetowym Kumibex dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej DPD.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a. czas realizacji zamówienia – kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki,
b. czas dostawy – zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Na każdej stronie o produkcie (karcie produktu) podany jest aktualny stan magazynowy towaru, a także informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia gdy odbiega on od standardowego czasu realizacji zamówienia. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi do momentu doręczenia.

4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalania odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z kurierem.

Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

a. w formie płatności elektronicznej. Docelowo planujemy również uruchomienie płatności za pomocą: – karty kredytowej, – płatności DotPay, – Transferuj.pl, – PayU, – przelewy24.

b. W momencie odbioru towaru: Za pobraniem – gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika. Szczegóły płatności i warunki dostawy określono w dokumencie: Sposoby dostawy i koszty.

c. Voucherem (bonem towarowym) uzyskanym w firmie Kumibex. Bon o wartości “pln” podanej na w/w można wykorzystać w sklepie Kumibex na zakup dowolnego dostępnego produktu. Bon nie łączy się z innymi kuponami. Bon jest do jednorazowego wykorzystania przy realizacji jednego zamówienia w sklepie.

2. Sprzedający może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami.

Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Większość produktów posiada elementy ochronne takie jak folie w miejscach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmowania ich przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Zwrotu Towaru, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) rzeczy do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Uprawnienia i obowiązki Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

Zwracany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu należy odesłać na adres z dowodu zakupu. Przesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu przyśpieszy znacząco czas procesowania zwrotu.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Kumibex.

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedający. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym  wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji.

W przypadku gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 3 dni roboczych. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności elementów zawierających elektronikę). Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Sprzedającego i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku Sprzedający rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w naszym sklepie.

Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci (np. Graco InSite). W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji: Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika Siodemka. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Kumibex, o ile zgłoszenie reklamacyjne było zasadne. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.

Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, sprzedający wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, sprzedający jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Serwis

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
Serwis
42-622 Orzech, ul. Szkolna 11B
Kontakt z serwisem: 32 3813200

Warunki techniczne

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w sklepie internetowym Kumibex urządzenie komputerowe Klienta i oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:

1. Dla urządzeń typu desktop – komputery stacjonarne i laptopy:

a. System Operacyjny Windows XP z SP3 lub nowszy lub system OS X 10.9 lub nowszy,
b. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
c. Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
d. Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
e. minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli,
f. minimalna głębia kolorów High color 16-bit (zalecana True color 24-bit lub większa).

2. Dla urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet:

a. Dowolne urządzenie z systemem Android 4.1.2 Jelly Bean, Windows Phone 8 i iOS 7, lub nowsze pozwalające na uruchomienie jednej z poniższych przeglądarek internetowych:
b. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
c. Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
d. minimalna rozdzielczość ekranu 480×800 pikseli,
e. zalecana głębia kolorów True color 24-bit.

Kupujący informowany jest że strona Kumibex korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Klient może zmienić warunki przechowywania i obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie Polityka Prywatności.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Postanowienia końcowe

Sprzedający ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy). W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Kumibex Regulamin Sklepu Internetowego Kumibex nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).